Store DetailsG. B. Mobile Point
Kadi Rd, Shakarpura, Bhaupura, Kadi, Gujarat 382715, India