Store DetailsK-Fish Fresh & Dry Fish
Koli house, Rajhans, Vishwakarma Nagar, Nahur Road, Mulumd West, Mumbai 400080, WING-A, Rajhans, Vishwakarma Nagar, Mulund West, Mumbai, Maharashtra 400080, India