• पिज़्ज़ा  6
  13% OFF
  चीज कैप्सिकम ओनियन
  8 इंच
  ₹280
  ₹320
  13% OFF
  डबल चीज पिज्जा
  8 इंच
  ₹280
  ₹320
  14% OFF
  चीज एंड कैप्सिकम
  8 इंच
  ₹250
  ₹290
  14% OFF
  चीज एंड स्वीट कॉर्न
  8 इंच
  ₹250
  ₹290
  14% OFF
  चीज एंड ओनियन
  8 इंच
  ₹250
  ₹290
  16% OFF
  चीज पिज़्ज़ा
  8 इंच
  ₹185
  ₹220
  मुरी  2
  30% OFF
  मुंबई बेलमुरी
  ₹35
  ₹50
  29% OFF
  बेलमुरी
  ₹25
  ₹35
  थाली  3
  20% OFF
  स्पेशल राजस्थानी थाली
  2 बाटी .1प्लेट चूरमा .1प्लेट दाल
  ₹200
  ₹250
  16% OFF
  राजस्थानी थाली
  2 बाजरा की रोटी .कडी.लहसुन की चटनी. प्याज
  ₹160
  ₹190
  19% OFF
  थाली
  2 सब्जी 6 रोटी सलाद अचार पापड़
  ₹130
  ₹160
  रायता  5
  33% OFF
  स्पेशल मसाला छाछ
  एक गिलास
  ₹20
  ₹30
  22% OFF
  प्याज रायता एक गिलास
  ₹35
  ₹45
  22% OFF
  बूंदी रायता एक गिलास
  ₹35
  ₹45
  23% OFF
  कोल्ड कॉफी
  ₹50
  ₹65
  30% OFF
  लस्सी
  ₹35
  ₹50

  Bag