ఇడ్లి రవ్వ Idli Ravvaper kg
₹30
Store DetailsSri Jakka Venkaiah Co OP Stores
Dr jetty sesha reddy vignana kendram opp Apollo hospital16/15/1040, muthukur road,Nellore, Andhra Pradesh 524003, India