Store Detailsडाळिंब आणि बरच काही
Shop No 2A, संगीतधारा सोसायटी, कृष्णा कॉलोनी, परमहंस नगर, लेन no ११ च्या अलीकडे, पौंड रोड पुणे.