sandvich
3

 • rasian sandvich
  ₹50
 • vegetable sandvich
  ₹40
 • alu mater sandvich
  ₹30

garam nasta
12

 • suki bhaji
  ₹125
 • thokla
  ₹125
 • sev khamni
  ₹150
 • veg sabji - panjabi
  ₹225
 • panir sabji -panjabi
  ₹250
 • chole chana
  ₹200
 • mendu vada 1-plate
  MENDU VADA
  ₹50
 • ragda petish 1-plat
  RAGDA PETISH
  ₹50
 • idli 1-plte
  IDLI
  ₹50

mithai
12

 • kesar kajukatri
  ₹410
 • kajukatri
  ₹380
 • ghughara toprana
  ₹250
 • ghughra mavana
  ₹250
 • gunder pak
  ₹250
 • methi na ladu
  ₹250
 • khajur na ladu
  ₹225
 • churma na ladu
  ₹225
 • sukhadi
  ₹225

thokla & handvo
4

 • yellow dhokla
  ₹125
 • handvo
  Handvo
  ₹125
 • sada dhokla
  Dhokla
  ₹125
 • sandwich dhokla
  Dhokla
  ₹125

samosa
1

 • samosa
  Samosa
  ₹15

poha chevda
2

 • makai chevdo
  Makai Chevdo
  ₹110
 • rosted poha chevda
  Rosted chevda
  ₹110

kachori
1

 • khasta kachori
  Kachori
  ₹175

nasta
10

 • makai na vada
  Makai vada
  ₹110
 • bajri na vada
  Vada
  ₹110
 • chakari
  Chakkari
  ₹125
 • jadi sev masala
  Sev
  ₹110
 • sanchal sev
  Sanchal sev
  ₹110
 • jini sev
  Jini sev
  ₹110
 • methi na sakarpara
  Methina sakarpara
  ₹110
 • gadya sakarpara
  Sakarpara
  ₹110
 • masalapuri
  Masalapuri
  ₹110

thepla
2

 • sada thepla
  THEPLA SADA
  ₹110
 • methi na thepla
  Fress Every Time
  ₹110

Bag
0

Your bag is empty

Looks like you haven’t made your choice yet.

Store DetailsFJ
A-103,Shivalay part-3 B/H Hetvee Tower 100 ft Road, Satellite, 5, Jodhpur Village, Ahmedabad, Gujarat 380015, India