फिश
1

 • फिश फ्राय
  ₹200

अंडा
3

 • बॉईल अंडा
  ₹60
 • आॕमलेट
  ₹70
 • अंडा भूजीॅ
  ₹80

चिकन
5

 • चिकन हंडी फ़ुल
  चुली वरचे हंडी मधले
  ₹550
 • चिकन हंडी हाफ
  ₹350
 • मटण लपेटा
  ₹280
 • चिकन लपेटा
  ₹200
 • चिकन ग्रेव्ही रोस्ट
  180 प्रती प्लेट
  ₹180

राईस
2

 • राईस जीरा
  ₹80
 • राईस
  ₹60

चपाती
1

 • चपाती
  चपाती 10 रुपये प्रती
  ₹10

भाकरी
1

 • भाकरी
  25 रुपये प्रती भाकरी चुली वरची
  ₹25

मटण
5

 • मटण हंडी फूल
  चुली वरचे हंडी मध्ये बनवले असे झनझनीत मटण
  ₹850
 • मटण हंडी हाफ
  ₹550
 • अंडा करी फुल ( 12 अंडी )
  ₹400
 • अंडा करी हाफ (६ अंडी )
  ₹200
 • मटण ग्रेव्ही रोस्ट
  ₹250

Bag
0

Your bag is empty

Looks like you haven’t made your choice yet.

Store Detailsगावरान हंडी
Brijsadan 36 Mahesh Nagar, (4th lane Post, Guruchhaya Colony, Sai Nagar, Amravati, Maharashtra 444607, India