• फिश  1
  फिश फ्राय
  ₹200
  अंडा  3
  बॉईल अंडा
  ₹60
  आॕमलेट
  ₹70
  अंडा भूजीॅ
  ₹80
  चिकन  5
  मटण लपेटा
  ₹280
  चिकन लपेटा
  ₹200
  चिकन ग्रेव्ही रोस्ट
  180 प्रती प्लेट
  ₹180
  चिकन हंडी हाफ
  ₹350
  चिकन हंडी फ़ुल
  चुली वरचे हंडी मधले
  ₹550
  राईस  2
  राईस जीरा
  ₹80
  राईस
  ₹60

  Bag