पापड
4

 • पापड चटणी
  ₹60
 • मसाला पापड (१ पीस)
  ₹30
 • फ्राय पापड उडीद/नागली १ पीस
  ₹25
 • रोस्टेड पापड उडीद/नागली १ पीस
  ₹20

सॅलड
3

 • ग्रीन सॅलड
  ₹40
 • काकडी सॅलड
  ₹30
 • टोमॅटो सॅलड
  ₹30

सूप (व्हेज)
2

 • व्हेज मंचाऊ सूप
  ₹80
 • व्हेज क्लिअर सूप
  ₹60

स्टार्टर (व्हेज)
15

 • पनीर चिली
  ₹170
 • बटाटा चिली
  ₹130
 • लसूण फ्राय
  ₹110
 • फ्राईड मिर्ची
  ₹40
 • मिर्ची ठेचा
  ₹70
 • गोबी मंचुरीअन
  ₹140
 • व्हेज मंचुरीअन
  ₹150
 • सोयाबीन चिली
  ₹120
 • मिक्स पकोडा
  ₹110
 • पनीर पकोडा
  ₹140
 • कांदा भजी
  ₹80
 • बटाटा भजी
  ₹80
 • फिंगर चिप्स
  ₹80
 • चना फ्राय/ड्राय
  ₹100
 • चना कोलीवडा
  ₹120

मेन कोर्स (व्हेज)
32

 • पनीर बटर मसाला
  ₹160
 • काजू मसाला/करी
  ₹160
 • चना मसाला
  ₹110
 • आलू जिरा
  ₹110
 • ग्रीन पीज मसाला
  ₹120
 • सिमला टमाटर मसाला
  ₹110
 • आलू बैंगन मसाला
  ₹110
 • रस्सा प्लेट व्हेज (फ़ुल)
  ₹60
 • रस्सा वाटी व्हेज (हाफ प्लेट)
  ₹30
 • गोबी मसाला
  ₹110
 • भेंडी फ्राय
  ₹100
 • लसूणी मेथी
  ₹130
 • लसूणी पालक
  ₹130
 • पालक पनीर
  ₹140
 • टमाटर चटणी
  ₹90
 • मटर पनीर मसाला
  ₹140
 • आलू मटर मसाला
  ₹110
 • पनीर भुर्जी
  ₹160
 • बैंगन भरता
  ₹110
 • शेव टमाटर
  ₹120
 • व्हेज कोल्हापुरी
  ₹130
 • पिठलं
  ₹100
 • बटर दाल तडका
  ₹120
 • सोयाबीन मसाला
  ₹100
 • भेंडी मसाला
  ₹110
 • बैंगण मसाला (२ वांगी)
  ₹110
 • शेव तडका
  ₹110
 • पनीर मसाला
  ₹150
 • मिक्स व्हेज
  ₹120
 • दाल तडका
  ₹110
 • दाल फ्राय
  ₹90
 • शेव भाजी
  ₹100

रोटी/नान/पराठा
8

 • मसाला रोटी
  ₹25
 • तंदूरी नान (बटर)
  ₹30
 • तंदूरी नान (प्लेन)
  ₹25
 • बाजरी भाकर
  ₹20
 • आलू पराठा (बटर)
  ₹70
 • आलू पराठा (प्लेन)
  ₹60
 • तंदूरी रोटी (बटर)
  ₹15
 • तंदूरी रोटी (प्लेन)
  ₹10

राईस (व्हेज)
14

 • बटर दाल खिचडा (हाफ)
  ₹80
 • बटर दाल खिचडा (फुल)
  ₹140
 • दाल खिचडा (हाफ)
  ₹70
 • दाल खिचडा (फुल)
  ₹130
 • मसाला राईस (हाफ)
  ₹70
 • मसाला राईस (फुल)
  ₹130
 • साधा/प्लेन राईस (फुल)
  ₹90
 • साधा/प्लेन राईस (हाफ)
  ₹50
 • व्हेज पुलाव/बिर्याणी
  ₹150
 • व्हेज फ्राईड राईस
  ₹140
 • जीरा राईस (हाफ)
  ₹60
 • जीरा राईस (फुल)
  ₹110
 • स्टीम राईस (हाफ)
  ₹60
 • स्टीम राईस (फुल)
  ₹110

सूप (नॉन व्हेज)
4

 • मटण सूप
  ₹100
 • मटण क्लिअर सूप
  ₹80
 • चिकन मंचाऊ सूप
  ₹90
 • चिकन क्लिअर सूप
  ₹70

स्टार्टर (नॉन व्हेज-अंडा)
8

 • अंडा प्लेन ऑम्लेट (२ अंडी)
  ₹60
 • बॉईल्ड अंडा फ्राय (२ अंडी)
  ₹40
 • अंडा चिली
  ₹140
 • अंडा हाफ फ्राय (२ अंडी)
  ₹50
 • अंडा ऑम्लेट (२ अंडी)
  ₹60
 • बॉईल्ड अंडा प्लेट (२ अंडी)
  ₹30
 • बॉईल्ड अंडा भुर्जी (२ अंडी)
  ₹70
 • अंडा भुर्जी (२ अंडी)
  ₹60

स्टार्टर (नॉन व्हेज-बोंबिल)
4

 • बोंबिल रोस्ट (६ पिसेस)
  ₹140
 • बोंबिल रोस्ट (३ पिसेस)
  ₹70
 • बोंबिल रोस्ट (१ पीस)
  ₹25
 • बोंबिल फ्राय मसाला/ड्राय
  ₹150

स्टार्टर (नॉन व्हेज-चिकन)
7

 • चिकन टिक्का
  ₹180
 • चिकन लॉलिपॉप (हाफ=४ पिसेस)
  ₹100
 • चिकन लॉलिपॉप (फुल=८ पिसेस)
  ₹200
 • चिकन पकोडा
  ₹160
 • चिकन फ्राय/सुकं/उकड
  ₹150
 • चिकन रोस्ट
  ₹160
 • चिकन चिली
  ₹180

स्टार्टर (नॉन व्हेज-मटण)
4

 • मटण टिक्का
  ₹220
 • मटण चिली
  ₹220
 • मटण रोस्ट
  ₹200
 • मटण फ्राय/सुकं/उकड
  ₹180

मेन कोर्स (नॉन व्हेज)
14

 • रस्सा प्लेट नॉन व्हेज (फ़ुल)
  ₹70
 • रस्सावाटी नॉनव्हेज (हाफ प्लेट)
  ₹40
 • बोंबिल हंडी (हाफ)
  ₹200
 • बोंबिल हंडी (फुल)
  ₹400
 • चिकन थाली
  ₹180
 • मटण थाली
  ₹220
 • अंडा करी/मसाला
  ₹110
 • बोंबिल मसाला/करी
  ₹140
 • मटण हंडी (फुल)
  ₹600
 • मटण हंडी (हाफ)
  ₹300
 • मटण मसाला/करी
  ₹180
 • चिकन हंडी (हाफ)
  ₹280
 • चिकन हंडी (फुल)
  ₹550
 • चिकन मसाला/करी
  ₹150

राईस (नॉन व्हेज)
5

 • चिकन फ्राईड राईस
  ₹160
 • अंडा बिर्याणी
  ₹150
 • अंडा फ्राईड राईस
  ₹140
 • मटण पुलाव/मटण बिर्याणी
  ₹200
 • चिकन पुलाव/चिकन बिर्याणी
  ₹180

नॉन व्हेज मेकींग
6

 • फिश मेकींग चार्जेस (हाफ kg)
  ₹200
 • फिश मेकींग चार्जेस (01 kg)
  ₹400
 • चिकन मेकींग चार्जेस (01 kg)
  ₹400
 • मटण मेकींग चार्जेस (01 kg)
  ₹400
 • मटण मेकींग चार्जेस (हाफ kg)
  ₹200
 • चिकन मेकींग चार्जेस (हाफ kg)
  ₹200

Bag
0

Your bag is empty

Looks like you haven’t made your choice yet.

Store Detailsहॉटेल सह्याद्री (व्हेज/नॉन व्हेज)
हॉटेल सह्याद्री, लाखलगावं (रामाचे), ता./जि.: नाशिक, हिंदुस्थान पेट्रोलियम शेजारी, औरंगाबाद-नाशिक हायवे पिन: ४२२००३