પાવ
4

 • 20% off
  ચીઝ પાવ
  6 pav
  ₹40₹50
 • 25% off
  મસાલા પાવ
  4 pav
  ₹15₹20
 • 9% off
  બટર પાવ
  4 pav
  ₹20₹22
 • 17% off
  તેલ પાવ
  4 pav
  ₹10₹12

એકસ્ટ્રા ચીઝ બટર ક્રીમ ચટણી સ્લાદ
5

 • 33% off
  સ્લાદ
  1 dish
  ₹20₹30
 • 25% off
  ચટણી
  1 dish
  ₹30₹40
 • 25% off
  ક્રીમ
  Extra use
  ₹30₹40
 • 33% off
  બટર
  Extra use
  ₹20₹30
 • 20% off
  ચીઝ
  Extra use
  ₹20₹25

આઈટમ
38

 • 6% off
  અનારકલી
  ₹300₹320
 • 11% off
  એગ લાહોરી
  બેસ્ટ ટેસ્ટ
  ₹250₹280
 • 10% off
  એગ બાલટી
  ટેસ્ટી આઇટમ
  ₹380₹420
 • 9% off
  જીરા ગ્રેવી
  4 ઈંડા ની આઇટમ
  ₹200₹220
 • 10% off
  egg 🥚કાજુ કોયા
  10 egg 🥚આઈટમ સુમુલ ઘી અને કાજુ માં બને
  ₹700₹780
 • 9% off
  પતરા
  4 egg 🥚આઈટમ
  ₹200₹220
 • 17% off
  ભૂરજી
  1 egg recipe
  ₹50₹60
 • 9% off
  પાટુડી
  4 egg recipe
  ₹200₹220
 • 9% off
  રશ મલાઈ
  5 egg recipe
  ₹300₹330
 • 12% off
  તીખરી
  3 egg recipe
  ₹150₹170
 • 13% off
  ઘારી
  6 egg recipe
  ₹350₹400
 • 9% off
  બોમ્બે સ્પેશીયલ
  7 egg recipe
  ₹400₹440
 • 9% off
  તિરંગા
  8 egg recipe
  ₹500₹550
 • 9% off
  ગંગા જમના
  6 egg recipe
  ₹300₹330
 • 15% off
  ઓસ્ટ્રેલિયન ફ્રાઈ
  3 egg recipe
  ₹170₹200
 • 17% off
  લચકો
  1 egg recipe
  ₹50₹60
 • 7% off
  મિક્સ મસાલા
  4 egg recipe
  ₹250₹270
 • 7% off
  લાલા લઝીઝ
  4 egg recipe
  ₹250₹270
 • 9% off
  રેડ ગ્રીન
  4 egg recipe
  ₹200₹220
 • 12% off
  બોઈલ કોફટા
  Minimum 3 egg Recipe
  ₹150₹170
 • 17% off
  રવૈયા
  2 egg recipe
  ₹100₹120
 • 7% off
  મસાલા ગ્રેવી
  4 egg recipe
  ₹250₹270
 • 9% off
  લાલા સ્પેશીયલ રજવાડી
  ₹400₹440
 • 7% off
  સાલીમાર
  4 egg recipe
  ₹250₹270
 • 5% off
  ઓન્લી એગ પીઝા
  ₹400₹420
 • 7% off
  મોગલાઈ
  5 egg recipe
  ₹250₹270
 • 7% off
  ન્યુ કોરોના આઇટમ
  5 egg recipe
  ₹250₹270
 • 9% off
  મામના
  6 egg recipe
  ₹300₹330
 • 9% off
  પાપ્લેટ
  6 egg recipe
  ₹300₹330
 • 9% off
  રેશમ રોટી
  3 egg recipe
  ₹200₹220
 • 7% off
  રશા વાડી આમલેટ
  5 egg recipe
  ₹250₹270
 • 17% off
  ઈંડા કડી
  1 egg recipe
  ₹50₹60
 • 9% off
  ગોટાડો
  2 egg recipe
  ₹100₹110
 • 17% off
  ખિમો
  1 egg recipe
  ₹50₹60
 • 12% off
  મસાલા ગ્રીન ફ્રાઈ
  3 egg recipe
  ₹150₹170
 • 9% off
  ગ્રીન ફ્રાઈ
  2 egg recipe
  ₹100₹110
 • 17% off
  ટામેટા ફ્રાઈ
  1 egg recipe
  ₹50₹60
 • 17% off
  લષણ ફ્રાઈ
  1 egg recipe
  ₹50₹60

ઓમલેટ
7

 • 20% off
  અમદાવાદી આમલેટ
  1 egg recipe
  ₹40₹50
 • 9% off
  ચિઝી રોલ
  3 egg recipe
  ₹200₹220
 • 29% off
  આમલેટ ટોસ્ટ
  1 egg recipe
  ₹50₹70
 • 25% off
  ચીઝી આમલેટ
  1 egg recipe
  ₹60₹80
 • 17% off
  ચીઝી લીંબુ મરી
  2 egg recipe
  ₹100₹120
 • 20% off
  લીંબુ મરી
  2 egg recipe
  ₹80₹100
 • 20% off
  રેગ્યુલર આમલેટ
  ૧ ઈંડા ની આમલેટ
  ₹40₹50

બોઈલ
7

 • 17% off
  બોઈલ ટીકા
  1 egg recipe
  ₹50₹60
 • 17% off
  બોઈલ
  1 egg recipe
  ₹10₹12
 • 13% off
  મસાલા ચીઝ બોઈલ
  2 egg recipe
  ₹70₹80
 • 25% off
  ચીઝ બોઈલ
  1 egg recipe
  ₹30₹40
 • 17% off
  મસાલા બોઈલ ફ્રાઈ
  1 egg recipe
  ₹50₹60
 • 20% off
  ઓન્લી બોઈલ ફ્રાઈ
  2 egg recipe
  ₹40₹50
 • 13% off
  કાચાં ઈંડા
  1 Egg 🥚
  ₹7₹8

Bag
0

Your bag is empty

Looks like you haven’t made your choice yet.

Store Detailsલાલા એગ હાઉસ ફેમિલી રેસ્ટોરન્ટ
લારી નંબર ૧, જ્યુબીલી લેક ગાર્ડન ની બાજુમાં, કબ્રસ્તાન ની બાજુમાં, સાયણ રોડ, મોટાવરાછા, સુરત, ગુજરાત. , Mota Varachha - Gothan Rd, Aanad Dhara Society, Mota Varachha, Surat, Gujarat 394101, India