உணவு
3

 • 33% off
  Vegஇட்லி -3nos
  காலை 8 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை
  ₹10₹15
 • 33% off
  Vegபூரி -3nos
  காலை 8 மணி முதல் 10 மணி வரை
  ₹20₹30
 • 33% off
  Vegசப்பாத்தி -3nos
  மாலை 6 மணி முதல் 8 மணி வரை
  ₹20₹30
  Out of stock

snacks
9

 • 20% off
  Vegpani puri
  Free With Snacks
  ₹20₹25
 • 17% off
  Vegveg cutlets -4nos
  காலை 8 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை
  ₹50₹60
 • 17% off
  Vegveg roll -4nos
  காலை 8 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை
  ₹50₹60
 • 17% off
  Vegspring roll -4nos
  காலை 8 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை
  ₹50₹60
 • 17% off
  Vegpaneer roll -2nos
  காலை 8 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை
  ₹50₹60
  Out of stock
 • 17% off
  Vegcheese nuggets -12nos
  காலை 8 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை
  ₹100₹120
 • 17% off
  Vegsmiles -12nos
  காலை 8 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை
  ₹100₹120
 • 33% off
  Vegfrench fries -250g
  காலை 8 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை
  ₹100₹150
 • 33% off
  Vegmasala fries -250g
  காலை 8 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை
  ₹100₹150

Bag

Your bag is empty

Looks like you haven’t made your choice yet.

Store DetailsSAI RAM SNACKS
A-Block No:11, TM Nagar, Uzhanthaikeerapalayam, Mudaliarpet, Puducherry, 605004.