உணவு
3

 • 33% off
  இட்லி -3nos
  காலை 8 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை
  ₹10₹15
 • 33% off
  பூரி -3nos
  காலை 8 மணி முதல் 10 மணி வரை
  ₹20₹30
 • 33% off
  சப்பாத்தி -3nos
  மாலை 6 மணி முதல் 8 மணி வரை
  ₹20₹30
  Out of Stock

snacks
9

 • 20% off
  pani puri
  Free With Snacks
  ₹20₹25
 • 17% off
  veg cutlets -4nos
  காலை 8 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை
  ₹50₹60
 • 17% off
  veg roll -4nos
  காலை 8 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை
  ₹50₹60
 • 17% off
  spring roll -4nos
  காலை 8 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை
  ₹50₹60
 • 17% off
  paneer roll -2nos
  காலை 8 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை
  ₹50₹60
  Out of Stock
 • 17% off
  cheese nuggets -12nos
  காலை 8 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை
  ₹100₹120
 • 17% off
  smiles -12nos
  காலை 8 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை
  ₹100₹120
 • 33% off
  french fries -250g
  காலை 8 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை
  ₹100₹150
 • 33% off
  masala fries -250g
  காலை 8 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை
  ₹100₹150

Bag
0

Your bag is empty

Looks like you haven’t made your choice yet.

Store DetailsSAI RAM SNACKS
A-Block No:11, TM Nagar, Uzhanthaikeerapalayam, Mudaliarpet, Puducherry, 605004.