Store DetailsShree Shambhavi
77/4, Purbapara, Kamdahari, South Kolkata, West Bengal 700084, India